Toekomstbeeld inclusief ov vraagt om zorgvuldige digitalisatie

23-02-2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een inclusief openbaar vervoer. Dat betekent dat in 2040 het ov gemakkelijk te gebruiken moet zijn voor iedereen die in Nederland woont. Digitalisatie speelt een significante rol in het gemak wat de overheid wil creëren. Wees het ministerie een stap voor en werk als vervoerder proactief mee aan het toekomstbeeld van het Nederlandse ov.

Mobiliteit in 2040
We hebben misschien nog geen vliegende auto’s, maar de mobiliteitssector verandert in rap tempo. Er ontstaan nieuwe vormen van openbaar vervoer voor het afleggen van kortere afstanden en in 2040 moeten er betere verbindingen komen naar het noorden, oosten en zuiden van het land. Het is ook de bedoeling dat het ov betrouwbaarder wordt. We zouden daardoor niet meer onnodig wachten op een bus of trein die niet komt opdagen. Tegelijkertijd houdt het ministerie overigens ook rekening met onze portemonnee en daarmee de betaalbaarheid van het ov. Doordat er zo veel in korte tijd zal veranderen, is het voor het ministerie van belang om de toegankelijkheid van het ov te waarborgen. 

Veelvoorkomende drempels
In de toekomst moeten alle Nederlanders hun reis kunnen voorbereiden met hun smartphone, op een desktop of met een reisplannerapp. Het uitgangspunt is dat men gemakkelijk de beste route kan plannen met zowel traditionele vervoersmiddelen als nieuwe vervoersmiddelen zoals lightrails of onbemande Parkshuttles. Op stations is het dan zaak dat de reisinformatie die men zoekt ook op locatie te vinden is. Nu gaat het plannen van een reis of het ontvangen van actuele reisinformatie vaak al via de mobiele telefoon. Alhoewel dit voor de meeste mensen in onze maatschappij vanzelfsprekend is, vergt dit veel van laagletterigen of bijvoorbeeld ouderen. Maar liefst drie miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg, waardoor ze digitalisering van het ov ervaren als een obstakel.

De problemen bij het gebruik van reisplannerapps of het plannen van een reis via de websites van vervoerders, hebben vaak te maken met het design of de navigatie. Letters zijn in sommige gevallen bijvoorbeeld te klein om te lezen. Of de app wordt bijgewerkt waarnaar de gebruiker zelf moet uitvogelen achter welke knop een bepaalde functie nu weer schuilt. Beperkte of geen ondersteuning van oudere modellen smartphones of desktops kunnen ook een drempel vormen.

Actiepunten
Vervoerders kunnen het toekomstbeeld niet alleen waarmaken, maar wel digitaliseren op een manier waarbij de meest voorkomende obstakels omzeilt worden. Wanneer vervoerders direct stappen ondernemen, wordt het ov alsnog toegankelijk voor mensen met een lage digitale vaardigheid. Bekijk hieronder de actiepunten voor een toegankelijk ov in de nabije toekomst:

 1. Voorlichting
  Hoe dicht je een gat wat ontstaan is door gebrek aan informatie? Met voorlichting. Betrek de groep mensen die het lastig vindt om zelf een reis voor te bereiden. Zorg ervoor dat er een manier ontstaat waarop mensen direct weer in contact komen met een levend persoon, die hen verder kan helpen. Dit kan telefonisch maar als vervoerder kun je ook informatieavonden organiseren en medewerkers opleiden om mensen hierin te begeleiden. 
   
 2. Ontwerp
  Participatie is essentieel. Je zult alleen weten hoe iemand een app of website ervaart, door het te onderzoeken. Betrek mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus om iedereen te kunnen bedienen met het design wat je ontwikkelt. Stuur gebruikers ook notificaties van verdere ontwikkelingen, voorkom dat ze zelf nieuwe functies moeten uitvogelen.
   
 3. Navigatie
  Voer frequent testen uit en onderzoek de user flow van de app of website voor reizigers. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk stappen moet ondernemen om een actie uit te voeren. Gebruikers moeten in een oogopslag de kortste weg van A naar B kunnen vinden.
   
 4. Narrowcasting op locatie
  Veel informatie kun je alleen opzoeken met een actieve internetverbinding. Op locatie is het daarom handig voor reizigers zonder actieve internetverbinding om naast reisinformatie ook andere informatie te kunnen vinden op narrowcastingschermen. Verder biedt narrowcasting voordelen op het gebied van betrokkenheid en bijvoorbeeld klanttevredenheid.

Win-win situatie
Vervoerders kunnen anticiperen op de problemen die verdere digitalisering teweeg zal brengen door tijdig aan oplossingen te werken. Het gevolg daarvan zal een positieve invloed hebben op de maatschappij,  waaronder verminderde digitale uitsluiting. Daarnaast maakt het, het aanbod van de vervoerder in kwestie aantrekkelijker, wat de concurrentiepositie bevorderd. 
 

Hulp nodig bij het creëren van een gebruiksvriendelijke communicatie app?

ontdek mobile development

Reizigers betrokken houden op locatie?

ontdek CooCoo Cast