Narrowcasting

Narrowcasting voor digitale communicatie

Narrowcasting versus broadcast: hoe bereik je je doelgroep het beste?

De term narrowcasting betekent letterlijk vertaald ‘beperkte transmissie’. Het is een communicatiemiddel op internet dat is gebaseerd op een specifiek verspreidingsmechanisme. Anders dan bij broadcast – de oudste en meest bekende uitzending – wordt de inhoud gefragmenteerd gedeeld. Bij broadcast wordt er juist nieuws uitgezonden zonder dat daarbij enig onderscheid wordt gemaakt op basis van het type consument aan wie het is gericht. In plaats daarvan wordt er bij ‘beperkte transmissie’ een gerichte verspreiding van inhoud en informatie gedeeld. Deze wordt doorgegeven aan een interactieve doelgroep die hierin geïnteresseerd is.

 

Inzet van narrowcasting bij marketingdoeleinden

Binnen de marketingwereld ontstond rond 2005 het idee om internet te gebruiken voor het versturen van gepersonaliseerde informatie. De betreffende gebruiker krijgt hierbij toegang tot informatie die wordt verspreid via internet en via mailinglijsten waarop hij of zij geabonneerd is. Daarnaast kan de gebruiker kiezen voor specifieke audio- en video-uitzendingen door bijvoorbeeld de keuze voor podcasting te maken. Daarnaast zijn er nog tal van hulpmiddelen waarmee gebruikers van het netwerk realtime nieuws kunnen ontvangen en reacties die afkomstig zijn van over de hele wereld. Dit kan over elk denkbaar onderwerp gaan. Precies de reden waarom dit internetcommunicatiemiddel erg vaak wordt ingezet voor marketingdoeleinden.

 

Grote diversiteit aan hulpmiddelen

Er wordt bij deze gerichte internetcommunicatie gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen. Naast de eerdergenoemde podcasting zijn dit bijvoorbeeld blogs, forums, nieuwsbrieven, discussielijsten maar ook inhoud die door gebruikers gegeneerd is. Juist door deze grote diversiteit aan hulpmiddelen kan iemand zelf kiezen wat hij of zij aan informatie of inhoud tot zich wil nemen. Stel bijvoorbeeld dat iemand allee geïnteresseerd is in tekstuele informatie in de vorm van een nieuwsbrief of audio-informatie via podcasting. Deze keuzemogelijkheden zorgen voor veranderingen die onvermijdelijk zijn. Het is voor iemand die werkzaam is in de marketingbranche belangrijk om zich bewust te zijn van deze veranderingen.

 

Een andere communicatiefilosofie

Een voorbeeld van een onvermijdelijke verandering is het beperktere aantal mensen dat een specifiek onderwerp volgt. Deze mensen worden aangeduid met ‘de doelgroep’. Daarnaast zal het verkeer dat gegenereerd wordt uit de niche-inhoud gelijk of zelfs groter zijn dan het verkeer dat door bulkcontent wordt gegenereerd. Een andere onvermijdelijke verandering als gevolg van narrowcasting is de mate waarin gebruikers gestimuleerd worden om deel te nemen aan gesprekken en interacties over een specifiek onderwerp. Deze zal toenemen. Verder is het zo dat er in tegenstelling tot traditionele nieuwsverspreiding een andere communicatiefilosofie gehanteerd wordt door nieuwe media. Het gaat ze daarbij steeds meer om de kwaliteit van de gebruikers die bereikt worden.

 

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Het bieden van marketinginformatie via beeldschermen is een voorbeeld van narrowcasting uit de dagelijkse praktijk. Denk dan bijvoorbeeld aan het bieden van marketing gerelateerde informatie via het beeldscherm in een winkel. Andere voorbeelden zijn informatieverstrekking via beeldschermen in wachtkamers, op stations maar ook bij onderwijsinstellingen, bij receptiebalies en in sportstadions. Kortweg gezegd is ieder scherm interactief en worden consumenten gebonden. De beeldschermen helpen de consument om een bepaalde business inzichtelijk te krijgen.

 

Informatie naar geselecteerde groepen: multicasting

Multicasting is hierbij een uitbreiding op narrowcasting. Hierbij gaat informatie naar geselecteerde groepen op basis van kenmerken. Dit kunnen geselecteerde groepen zijn van willekeurige grootte. Met multicasting kun je deze groepen laten communiceren over een netwerk. Dit vindt plaats via een enkele transmissie vanuit de bron. Op deze manier kan er gecontroleerd data worden verstuurd naar de gebruikers. Dit kunnen alle gebruikers zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Voor bronnen die zelf weinig bandbreedte ter beschikking hebben worden bijvoorbeeld tv-uitzendingen via internet hierdoor haalbaar. Dat wil zeggen dat men ook kan zenden met een beperkt budget of vanuit huis. Daarnaast is het zo dat ook de verspreiding van andere softwaresoorten of web-video’s via multicasting efficiënter verloopt.

 

Inschrijving op een multicast-groep

De geïnteresseerde gebruikers moeten zich bij narrowcasting in de vorm van multicasting inschrijven op een zogeheten multicast-groep. Zo kunnen zij de datapakketten die hiernaartoe verzonden worden ontvangen. Op het moment dat iemand geen gebruik meer wenst te maken van een specifieke multicast-groep, dan kan hij of zij zich uitschrijven. Daarbij moet genoemd worden dat geïnteresseerde gebruikers zich voor diverse multicast-groepen kunnen inschrijven. Inschrijving is hierbij mogelijk, maar niet vereist. Data kunnen ook naar een multicast-groep verzonden worden zonder inschrijving.

 

De ontwikkeling van MBone

Omdat er weinig internetserviceproviders waren die multicasting ondersteunden, werd in 1992 MBone ontwikkeld. MBone maakt multicasting als uitbreiding op narrowcasting mogelijk over internet dat datagram georiënteerd is. Hierdoor vormt MBone als het ware een laag over het internet heen. Het bestaat uit netwerkeilandjes die voor multicasting geschikt zijn gemaakt. Deze eilandjes worden met elkaar verbonden door zogeheten ‘tunnels’. Elk netwerkeiland bestaat uit een enkele LAN of inter-geconnecteerde LANs voorzien van multicasting-routers. Deze routers worden vervolgens via de tunnels met elkaar verbonden over het internet. Hierdoor kunnen MBone pakketten tussen de verschillende eilandjes gestuurd worden. Op het moment dat alle routers in de toekomst zelf dit multicasting-verkeer kunnen verwerken zal MBone overbodig zijn.

 

Datapakketten van één bron naar één bestemming: een unicast

Een alternatief voor narrowcasting in de vorm van multicasting is een unicast. Hierbij worden datapakketten van één enkele bron naar één host (bestemming) verzonden binnen computernetwerken. Dit is de standaard manier voor het verzenden van datapakketten. De bekende unicast voorbeelden zijn SMTP, POP3 en ook HTTP. Op het moment dat een pakket door een switch wordt verzonden die de locatie van een specifiek MAC-adres niet kent, wordt het unicast-pakket als broadcast worden verzonden uit elke switchpoort. Deze fout op het gebied van unicast wordt ook wel een ‘Unicast Flood’ genoemd.

 

Anycast: ongeacht welke host

Naast narrowcasting in de vorm van multicasting en unicast bestaat tevens de term anycast. Ook bij anycast worden data verzonden. Op het moment dat een host data wil verzenden naar een andere host van een specifieke soort – maar het niet uitmaakt welke host deze data ontvangt – wordt gesproken over anycast. Deze manier van data verzenden biedt schaalbaarheid van de aangeboden services als groot voordeel, evenals redundantie. Stel bijvoorbeeld dat meerdere servers een specifieke dienst aanbieden op eenzelfde anycast-adres. Dan kunnen serveruitvallen gecompenseerd worden door deze voor een tijdelijke periode te genereren uit BGP-4 routeringstabellen.

 

Het dichtst bij de host in de buurt

Met behulp van anycast kan er zo ook voor gezorgd worden dat een host te allen tijde met een server communiceert. Vanuit het netwerkstandpunt zal dit een server zijn die zich het dichtst bij de host in de buurt bevindt. Hierdoor hoeven alle hosts niet één voor één geconfigureerd te worden door de netwerkbeheerder. Bijvoorbeeld in het geval zich er een aanpassing voordoet in de servers die op dat moment beschikbaar zijn.

 

Onzekere factor

Iets wat vooral bij anycast een nadeel is – vergeleken bij multicasting als uitbreiding op narrowcasting of unicast – is de onzekere factor. Deze onzekerheid wordt veroorzaakt doordat adressen bij anycast in de netwerklagen geconfigureerd worden. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat hosts die de anycast-pakketten binnenkrijgen, veranderen middenin een communicatiesessie. Overbodig te noemen dat anycast hierdoor minder geschikt is voor services die gebruikmaken van connectiegeoriënteerde protocollen. Een voorbeeld hiervan is TCP (Transmission Control Protocol). TCP is een protocol die verbinding-georiënteerd is. Het wordt regelmatig gebruikt voor dataoverdracht over netwerkverbindingen op zowel het internet als op computernetwerken. Denk hierbij aan thuisnetwerken en zogeheten ‘local area networks’.

 

Diensten op basis van UDP

Vandaag de dag wordt anycast echter ook gebruikt voor TCP. Met name voor applicaties waarbij een fout verlopen TCP-sessie gemakkelijk hersteld kan worden. Daarnaast ook in die gevallen waarin ‘TCP-conversaties’ relatief kort zijn. Verder zijn er zogeheten ‘proprietary implementaties’ die gevolgen van bijvoorbeeld een ‘pop-switch’ herstellen kunnen. Diensten waarvoor anycast in het bijzonder geschikt is zijn UDP (User Datagram Protocol) diensten. Ditzelfde geldt voor specifieke applicaties die op TCP gebaseerd zijn waaronder versnellers van content-delivery voor het streamen van media of voor HTTP. Het DNS (Domain Name System) protocol is hier een uitgelezen voorbeeld van. Nagenoeg alle DNS-rootservers bevinden zich dan ook in een anycast-cloud. Daar komt bij dat serviceproviders op basis van DNS anycast-DNS diensten aanbieden.

 

Samenvatting en conclusie

Komen we nu terug op de beginvraag hoe je je doelgroep het beste bereikt – via narrowcasting of via broadcast – dan kunnen we stellen dat dit afhankelijk is van wat je uiteindelijke doel is. Bij broadcasting in computernetwerken wordt een datapakket overgebracht dat in principe door ieder apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk ontvangen zal worden. Daarbij wordt broadcasting niet door ieder computernetwerk ondersteund. Zo leveren Frame relay en X.25 geen mogelijkheden tot broadcasting. Verder is er eveneens geen internet brede broadcasting-vorm. Vaak is broadcasting beperkt tot LAN-technologieën, oftewel lokale netwerken. Vooral met Token ring en ethernet waarbij broadcasting-effecten op de performance niet zo omvangrijk zijn als in een zogeheten wide area network.

 

In de praktijk kan de keuze bijvoorbeeld door een banketbakker worden gemaakt die zijn slagroomgebakjes wil promoten. Kiest hij ervoor om zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken, dan kiest hij het beste voor broadcasting. Dit kan hij doen in de vorm van een televisiereclame die landelijk en/of regionaal wordt uitgezonden. Wil deze banketbakker zich echter richten tot een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld zijn klanten, dan attendeert hij middels een beeldscherm in zijn zaak zijn bezoekers op deze zelfde slagroomgebakjes.


Maak direct een afspraak

Voor een persoonlijk gesprek en een demo van ons platform

Afspraak maken